ดาวน์โหลด


ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องสินค้าหรือการให้บริการ

แจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส

ร้องเรียนได้ที่อีเมล inet-om@inet.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2257 70000

ติดตามสถานะข้อร้องเรียน

เลขที่ข้อร้องเรียน รหัสผ่าน   

 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่อีเมล inet-om@inet.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2257 70000