ดาวน์โหลด


ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องสินค้าหรือการให้บริการ

แจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส

เลขที่ข้อร้องเรียน

fhu592

(กรุณาจดจำเลขนี้ไว้เพื่อใช้ติดตามสถานะข้อร้องเรียน)

ตั้งรหัสผ่าน * (ใช้เพื่อติดตามสถานะข้อร้องเรียน)
   
  ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
ชื่อ-นามสกุล *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
แจ้งข้อร้องเรียน *
   
 

ติดตามสถานะข้อร้องเรียน

เลขที่ข้อร้องเรียน รหัสผ่าน   

 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน

อีเมล์ *
รายละเอียด *