Softway Consulting


BeOne DMS (Document Management System)

ระบบบริหารจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลองค์กรบน Cloud สามารถจัดเก็บเอกสารในองค์กรได้ทั้งหมด มีระบบการค้นหาที่จะช่วยให้ค้นพบทุกข้อมูลสำคัญ สามารถควบคุมเวอร์ชัน และสิทธิ์การเข้าถึงใช้งาน ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

BeDoc BeWrite

ด้วยความสามารถในการจัดเตรียมเอกสารได้ภายในระบบ ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารได้ด้วยตนเอง ทำให้จัดเตรียมเอกสารได้ตรงตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ ด้านการจัดเตรียมเอกสาร มาพร้อมด้วยฟังก์ชั่นประทับลายน้ำหรือสแตมป์บนเอกสารดิจิทัลของคุณให้ง่าย พร้อมการเชื่อมต่อกับผู้ใช้จำนวนมากทำงานร่วมกันให้เกิดความยืดหยุ่นและผลลัพธ์ที่มากขึ้น

V-App

คือ Application as a Service (AaaS) ที่ใช้งานผ่าน client บน windows OS โดยนำซอฟต์แวร์มา Integrate เข้ากับระบบ เพื่อฟื้นคืน Legacy Application เดิม ให้กลับมาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีในอนาคต

SmartPrint

เป็นซอฟต์แวร์การพิมพ์ผ่าน RDP สำหรับการทำงานของ Terminal Services, VDI หรือ Citrix การนำไปใช้งานที่พร้อมกับลิขสิทธิ์ที่ไม่แพงทำให้ SmartPrint เป็นหนึ่งในโซลูชั่นการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในทุกองค์กร