Network Connectivity


บริการการเชื่อมโยงโครงข่ายเข้ามาที่ Infrastructure กลางที่มีการจัดสรรอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงด้าน IT ให้กับผู้ใช้บริการ และยังสามารถควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง ด้วยระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพสูง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ONE Conference

ระบบ Video Conference ในรูปแบบ Web Application
เพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือแผนกต่าง ๆ ในองค์กรให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

INET WebEx

ระบบ eMeeting ที่สามารถจัดการประชุมออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติการทำงานที่หลากหลาย พร้อม feature ที่ครบครัน พร้อมแชร์ presentation และข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันแบบ realtime สามารถประชุมที่ไหนก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก และมีประสิทธิภาพ

INET Cloud Connect

ยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่าย และควบคุมระบบจากส่วนกลาง
INET Cloud Connect เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายจากหลาย ๆ สถานที่เข้ามาที่ Infrastructure กลางที่มีการจัดสรรอย่างเป็นระบบครอบคลุมในส่วนของ Internet / Intranet / Security / Cloud / IDC เพื่อลดความเสี่ยงด้าน IT ให้กับผู้ใช้บริการ และยังสามารถควบคุมระบบได้จากส่วนกลาง

INET NODE

Leased Line บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า
เชื่อมต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยวงจรขนาดใหญ่ ความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps ขึ้นไป บนวงจร และเทคโนโลยีชั้นนำ ได้แก่ TDM, MPLS, G.SHD SL, Frame Relay พร้อมทั้งโครงสร้างที่พร้อมรองรับโซลูชันแบบครบวงจร อาทิ Security, VoIP, VDO Conference เป็นต้น ทั้งยังเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโครงข่ายสายชั้นนำทุกราย โดยสามารถค้นหา หรือรับ-ส่งข้อมูล ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับรูปแบบบริการได้ตามความต้องการใช้งานจริงของแต่ละองค์กร

INET SSL

มั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ
INET SSL Certificates by GlobalSign สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นใจสูงสุดให้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลสำคัญ ด้วยระบบ SSL Encryption ขนาด 256 บิต ที่มีการสร้างรหัสป้องกันแน่นหนา โดยแสดงโลโก้ GlobalSign Secure Site Steal บนเว็บไซต์ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบได้ ปราศจากการฉ้อโกงหรือปลอมแปลงในทุกรูปแบบ INET SSL Certificates by GlobalSign จึงเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับมาแล้วมากกว่าล้านเว็บไซต์ทั่วโลก

INET Load Balance

ที่สุดของความง่ายในการจัดการระบบ พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
Load Balance คือระบบปฏิบัติการ Software as a service ที่ช่วยในการกระจายงานหรือจัดการข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่ต้องทำมากกว่า 2 เครื่อง เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยช่วยจัดลำดับงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของเรื่อง Link Down โดยการกระจายงานไปยังอีกที่หนึ่งพร้อมทำแบ็คอัพถึงกันได้อย่างอิสระ