INET Managed Services


ผู้ให้บริการด้าน IT solutions และบริหารจัดการด้านไอที

ให้บริการด้าน IT solutions, บริหารจัดการด้านไอที, Security Services, Cloud Service, DRaaS, DBaaS ด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

บริการ Healthcare Cloud Solutions

เหมาะสำหรับธุรกิจทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27799 มุ่งเน้นเรื่องการเก็บรักษา ความปลอดภัย ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศด้านสุขภาพโดยเฉพาะ

บริการ PCI DSS Cloud Solutions

Cloud Solutions สำหรับธุรกิจด้านการเงินภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน PCI DSS บริการนี้เป็นการยกระดับมาตรฐาน การให้บริการความปลอดภัยทางธุรกรรมด้านการเงิน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตภูมิภาคอาเซียนได้ใช้บริการ PCI Cloud IaaS ของไทย ในราคาย่อมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนา Platform หรือ Software ให้รองรับมาตรฐาน PCIDSS

บริการ Database Management Service

บริการการสนับสนุนระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (the Relational Database Management System: RDBMS) บน Production, Pre-production และ UAT หรือการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล โดยให้บริการโซลูชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงในขณะเดียวกันก็จัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อฐานข้อมูลบริการให้มีความพร้อมใช้งาน

บริการ Managed Service

บริการที่จะช่วยจะช่วยบริหารจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ตลอด 24x7 ตั้งแต่ Infrastructure, Operation System, Database, Security และ Servicedesk ช่วยให้งานประจำอย่างเช่น การดูแล การจัดการแพทช์ การดูแลระบบปฏิบัติการ การดูแลฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา และแก้ปัญหาระบบของคุณได้รับการดูแลและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ โดยดำเนินการกรอบมาตรฐาน ITIL ทำให้ธุรกิจของคุณลดต้นทุน ลดภาระ ทำให้สามารถมุ่งพัฒนาแอพพลิเคชันหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นและแตกต่าง พร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ บนโครงสร้างพื้นฐานที่รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง การันตีด้วย SLA 99.90

เว็บไซต์ : https://www.inetms.co.th