Alibaba Cloud


Alibaba Cloud ผู้ให้บริการ IaaS ชั้นนำของโลก ที่มีผู้ใช้งานสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิกสำหรับบริการด้าน IaaS และ IUS (Infrastructure Utility Services) พร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้ว ด้วยคลาวด์โซลูชันมากกว่า 100 บริการ ที่ตอบโจทย์ให้กับทุกความต้องการของทุกธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่สตาร์ทอัพ องค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานราชการ ผนวกด้วยความร่วมมือกับ INET ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการไอซีทีโซลูชันมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Authorized Partner รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย เพื่อให้บริการคลาวด์ที่มีคุณภาพในระดับสากล พร้มสนับสนุนให้องค์กรและธุรกิจในประเทศไทยทุกภาคส่วน สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในยุคดิจิทัล

Key benefits

 • ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ประเมินโครงสร้างระบบ รวมถึงบริการออกแบบโซลูชันให้คุณใช้งาน Alibaba Cloud ได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Local Support ลดปัญหาด้านการสื่อสาร ดูแลติดตามพร้อมแก้ไขปัญหาการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญคนไทยตลอด 24 x 7
 • ชำระค่าบริการ Alibaba Cloud ในรูปแบบรายเดือนผ่านบิลค่าบริการของ INET (การออกใบเสร็จในประเทศ) จึงมีผลประโยชน์ทางด้านบัญชี ทำให้สามารถขอคืนภาษีได้
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง
 • เพิ่มความมั่นใจโดยในการใช้งาน Alibaba Cloud โดยมาตรฐาน Global Security Compliance ในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล

Recommended Services

 • ECS Auto Scaling
  ช่วยขยายการรองรับ Workload ของระบบให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติ ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • Web Application Firewall
  ปกป้องเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์จากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต WAF จะตรวจจับและปิดกั้นสภาพแวดล้อมของข้อมูลที่เป็นอันตรายเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางธุรกิจและป้องกันการทำงานผิดพลาดที่เกิดจากการโจมตีที่เป็นอันตราย

 • ApsaraDB for RDS (MySQL, ProgressSQL, MSQL), ApsaraDB สำหรับ MongoDB
  ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ ปรับขนาดได้ อิงตามระบบไฟล์แบบกระจายออกแบบโดย Alibaba Cloud รวมกับโซลูชัน SSD ประสิทธิภาพสูงทำให้ได้ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการสำรองข้อมูล การกู้คืนการตรวจสอบการโยกย้ายและชุดฟังก์ชันที่ครอบคลุมฐานข้อมูลช่วยมุ่งเน้นการพัฒนา

 • Container Service
  เป็นบริการจัดการแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงปรับขนาดได้ ช่วยให้การใช้ Docker และ Kubernetes เพื่อจัดการแอปพลิเคชัน Container Service ได้หลากหลายและต่อเนื่อง ลดความยุ่งยากในการปรับใช้และขยายขอบเขตการทำงานของกลุ่ม Kubernetes ผสานกับ Alibaba Cloud ในการทำ Versualization , การจัดเก็บ, ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยได้ และจากความสามารถเหล่านี้ Container Service for Kubernetes จะเตรียมสภาพแวดล้อม ด้วยเวลาที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน containerized บนพื้นฐานของ Kubernetes และบริการ Container นี้จึงนับเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองด้านบริการที่สอดคล้องจาก Kubernetes ในโลกอีกด้วย