" หมดเวลาลงทะเบียนแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะ "