Thai CAC
   TH
News & Activities
News
 

ไอเน็ตและพีเอ บริษัทไอทีชั้นนำของประเทศไทยร่วมกันมอบซอฟต์แวร์สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษาแก่สถาบันการศึกษาฟรี
(2018-03-08)

กรุงเทพฯ (8 มี.ค. 61) ? บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ก่อตั้งโครงการมอบซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Computerized Maintenance Management System: CMMS) ได้แก่ CEDAR® และ IDYL® ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้ประกอบหลักสูตรวิศวกรรมการบำรุงรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ซอฟต์แวร์ CEDAR® และ IDYL® เป็นซอฟต์แวร์ของคนไทย พัฒนาโดยบริษัท โปรดักติวิตี้ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทั้ง 2 โปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ SaaS หรือ Software as a Service ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องทำการลงซอฟแวร์ที่เครื่อง ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประเภทนี้คือผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้เพียงแค่มีการเชื่อมต่อ และยังไม่ต้องกังวลถึงการบำรุงรักษาหรืออัพเดตซอฟต์แวร์ CEDAR® เป็นระบบบริหารงานบำรุงรักษาสำหรับโรงงานขนาดกลาง-ใหญ่ สามารถทำ Work Flow และบันทึก Failure Mode เพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุง Reliability รองรับ Central Maintenance Concept ส่วน IDYL® เป็นระบบบริหารงานบำรุงรักษาสำหรับงานซ่อมบำรุงเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม งานดูแลอาคาร และดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ช่วยจัดทำแผน PM บันทึกประวัติการซ่อม การใช้อะไหล่ กำลังคน ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นระบบง่ายและรวดเร็ว

โครงการดังกล่าวมุ่งที่จะยกระดับความรู้ในการบริหารงานบำรุงรักษาและการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบำรุงรักษา CMMS อย่าง CEDAR® และ IDYL® ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
«
 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy