Thai CAC
   TH
News & Activities
CSR
 

CSR

ไอเน็ตร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บริจาคของใช้ให้กับกลุ่มสตรีหม้ายและเด็กกําพร้า ผ่านสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace)  (2016-03-08)
ไอเน็ตร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บริจาคมุ้ง ผ้าห่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับกลุ่มสตรีหม้ายและเด็กกําพร้า ผ่านสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ภายใต้แคมเปญ “ห่มรัก ห่มใจ ชายแดนใต้”
ไอเน็ต บริจาคผ้าห่ม ส่งไออุ่นให้น้อง บรรเทาภัยหนาว  (2015-01-09)
ไอเน็ต ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เดินทางไปบริจาคผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถม-มัธยม ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ไอเน็ต ส่งความสุขแก่เด็กและเยาวชนไทย มอบสมุดสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558  (2015-01-09)
ไอเน็ต ร่วมทำความดีเพื่อสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 สนับสนุนสมุดเพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้แก่เด็ก และเยาวชน ผ่านหน่วยงานห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง
ไอเน็ต บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ALS ในกิจกรรม ICE Bucket Challenge  (2014-12-12)
ไอเน็ต ร่วมบริจาคเงินให้แก่สถาบันประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จากกิจกรรม ICE Bucket Challenge มอบเงินบริจาคเป็นกองทุนให้กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนในการช่วยซื้ออุปกรณ์เรื่องช่วยหายใจ
ไอเน็ต ส่งเสริมการศึกษาเด็กไทย พานิสิตจุฬาฯ ชมศูนย์ IDC  (2014-11-21)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET พานิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทัวร์ชมศูนย์ INET Data Center ชมการปฏิบัติงานจริงจากเจ้าหน้าที่
ไอเน็ตเปิดบ้าน ต้อนรับบัณฑิตมหิดล ชมศูนย์ INET Data Center  (2014-09-30)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดบ้านพานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักศุตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เยี่ยมชมศูนย์ INET Data Center เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นด้านระบบสารสนเทศจากการปฏิบัติงานจริงจากเจ้าหน้าที่
ไอเน็ต มอบกางเกงแก้วกันน้ำ ผ่านสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  (2014-09-01)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต ร่วมบริจาคกางเกงแก้วกันน้ำ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ไอเน็ต ส่งมอบบุญกิจกรรม ICE Bucket Challenge ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)  (2014-08-25)
คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต พร้อมเหล่าพนักงานร่วมให้กำลังใจ ในการปฎิบัติภารกิจรับคำท้าจากคุณ วราภรณ์ ปิ่นโฑละ Country Manager Technology Services บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในกิจกรรมเอาน้ำแข็งราดตัว กับแคมเปญ ICE Bucket Challenge
ไอเน็ต จัดเต็มรับคำท้า ร่วมแคมเปญ Ice Bucket Challenge  (2014-08-22)
คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) รับคำท้า จากคุณวีระ อารีรัตนศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม Ice Bucket ChallengeTH

ปณิธานหลัก

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำของประเทศที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ไอเน็ตยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเยาวชนและสังคมไทย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมูลค่าสูงผสานกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนและสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เติบโต มั่นคง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านสำคัญ คือ

  1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. ด้านการศึกษา
  3. ด้านศาสนา

1. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 สนับสนุนการดำเนินงานของ "มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย"

ไอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ เพื่อยกระดับการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัยและความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำสื่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปช่วยในการดำเนินงานและการสื่อสารสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรสื่อต่างๆ ตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจ ข้อมูลมูลนิธิฯ www.inetfoundation.or.th

     

1.2 สนับสนุนอินเทอร์เน็ตแก่องค์กรเพื่อสังค

เช่น สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ฯลฯ

2. ด้านการศึกษา

2.1 โครงการ "ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์" (INET Young Webmaster Camp : IYWC)

ไอเน็ตเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการ "ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์" (INET Young Webmaster Camp : IYWC) ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) และเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย เพื่อสร้างสนามแห่งการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ของการเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพที่ดี มีจริยธรรมสำหรับเยาวชน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างสื่อเว็บไซต์ที่จรรโลงสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา สื่อดิจิตอล รวมถึงเศรษฐกิจชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิก IYWC ที่เป็นทั้งนักศึกษา และวัยทำงานที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย รายละเอียดกิจกรรมติดตามได้ที่ www.ywc.in.th

     

2.2 การเยี่ยมชม INET Data Center (IDC)
ไอเน็ตใส่ใจในการเติมพลังการเรียนรู้ด้านไอซีทีให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปด้วยการนำเข้าเข้าศึกษา ดูงานศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (INET Data Center) ที่นับเป็นอีกแหล่งเรียนรู้สำคัญของการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของประเทศและทั่วโลก พร้อมทั้งผู้ศึกษาดูงานยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานของบริษัทอย่างเป็นกันเอง โดยในปี 2552 มีสถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ เข้าศึกษาดูงานอย่าง ต่อเนื่อง

     

2.3 สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบดิจิตอล" รของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี สารสนเทศ (ITPC) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักข่าวไอที รุ่นใหม่ให้กับวงการข่าวไอที ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และประสบการณ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายวงการข่าวไอทีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รายละเอียดกิจกรรม www.itpc.or.th

     
   

3. ด้านศาสนา

ร่วมเป็นหนึ่งในโพธิสัตวภาคี (Dhamma Volunteer) สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ Dhammatoday.com โดยให้การสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (INET Data Center) สำหรับการพัฒนาและดำเนินการ ด้านต่างๆ ของเว็บไซต์ dhammatoday.com ให้เป็นก้าวใหม่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาไทยสู่ประชาคมโลก www.dhammatoday.com

 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy