News

 
blog

ต่อยอดทำธุรกิจร้านเล็บด้วยเทคโนโลยีของ Loga

กลับมาอีกครั้งตามเสียงเรียกร้องสำหรับสัมมนา "ทำร้านเล็บยังไงให้ปังในยุค 4.0" ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง INET และ บริษัท Loga ณ SEAC อาคาร FYI Center

blog

มาบริหารจัดการ IT Infrastructure ในยุคดิจิทัลกับบริการ Digital Outsource

INET ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "การบริหารจัดการ IT Infrastructure ในยุคดิจิทัล" กับบริการ Digital Outsource โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่นำระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถตอบโจทย์ให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน IT ภายในองค์กร

blog

ทำธุรกิจร้านเล็บให้ปังไปกับแอปพลิเคชั่น Loga

INET ร่วมกับ Loga ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ทำร้านเล็บยังไงให้ปังในยุค 4.0" ณ SEAC อาคาร FYI Center เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจร้านทำเล็บในยุค 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

blog

INET พร้อมแล้วกับการเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ถือเป็น Certificate สำหรับใช้เป็นลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากลให้กับภาคธุรกิจ และบุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือ Confirm Order ต่าง ๆ

blog

INET ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านงานสัมมนา IT Future for Capital Market #1/2562

INET ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา IT Future for Capital Market #1/2562 Integration Evolution วิวัฒนาการผสานต่อยอด เจาะลึก อัพเดทไอทีเทรนด์ก้าวทันเทคโนโลยี จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

blog

VMware เชื่อมั่น INET ให้เป็นผู้ให้บริการ VMware Cloud Verified Partners รายแรกในประเทศไทย

ไอเน็ตได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความพยายามในการผลักดันบริการคลาวด์และนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ Cloud Economy

Article

 
blog

Digital Outsource บริการรูปแบบใหม่

ให้บริการในการจัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านซอฟท์แวร์ ด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และด้านการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

blog

eMeeting ระบบบริหารและบริการงานสำนักงาน ช่วยลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ผู้ให้บริการระบบบริหารและบริการงานสำนักงาน ที่มีระบบ eMeeting เป็นตัวช่วยที่สามารถบริหารการจัดการประชุม

blog

INET ทำอะไร?

INET มีชื่อเต็มว่า บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

blog

INET HPE Hyperconverged Cloud power by SimpliVity

พบกับเทคโนโลยีใหม่ได้แล้ววันนี้บน INET HPE Cloud กับ HPE SimpliVity 380

blog

Big Data มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจมากกว่าที่คิด

Big Data นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์กับภาคธุรกิจได้อย่างไรกันแน่ เราจึงได้ยกตัวอย่างการนำ Big Data ไปวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์อนาคตสำหรับภาคธุรกิจ มาอธิบายให้ทุกคนทราบ เพื่อให้เห็นภาพกันง่ายขึ้นดังนี้

blog

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) เรื่องที่ผู้ประกอบการยุค 4.0 ทุกคนต้องรู้ !

หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า การออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษจากผู้ขายไปถึงผู้ซื้อนั้น มีค่าใช้จ่ายตลอดทาง ไม่ว่าจะเป็นค่ากระดาษ ค่าซองใส่เอกสาร ค่าเครื่องพิมพ์/หมึกพิมพ์ ค่าเสื่อมเครื่องพิมพ์ ค่าไฟในการพิมพ์ ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าแรง