อินเทลลิจิสต์ จับมือ บจก. ดั๊กคิง เพื่อยกระดับการผลิตเข้าสู่ระบบ Manufacturing 4.0

บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย นำโดยคุณชนะ สุพัฒสร กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญาใช้บริการระบบ Data portal & Data Warehouse Service ระหว่าง คุณนริศ ปุณยลิขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดั๊กคิง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยความร่วมมือลงนามสัญญาในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการผลิต เพื่อเข้าสู่ Manufacturing 4.0 อย่างก้าวกระโดดด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่จะรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานตั้งแต่ การวางแผน ผลิต ขาย ขนส่ง รวมถึงสมาร์ทฟาร์ม และบาลานซ์ปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี AI ให้ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงตรงต่อเวลา ในรูปแบบระบบ Data Portal บนคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาองค์กรสร้างความยั่งยืน สมดั่งวิสัยทัศน์ "เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเป็ดเติบโตด้วยนวัตกรรมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความจริงใจและเป็นมิตร"