One Space ร่วมเสวนาภายในงาน วันอนามัยโลก ประจำปี 2567

คุณเดชา อุปถัมชาติ ตัวแทนจากบริษัท วันสเปช คอร์เปอเรชัน จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ HINT Claim System ในวันอนามัยโลก ซึ่งจัดขึ้นโดย ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชัน โฮเทล จ.นนทบุรี ในวันที่ 22 เมษายน 2567

โดย Hint Claim หรือ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะ, สิทธิและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพในการยืนยันตัวตน, การขึ้นทะเบียน และเบิกจ่าย Real-time เพื่อที่หน่วยงานได้รับงบประมาณไปพัฒนาบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ