ไอเน็ตลงนาม MOU กับสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายสัตวแพทย์สมบัติ โรจน์อัศวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ ในการร่วมพัฒนา Digital Transformation เมื่อบ่ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยโครงการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารกิจการของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ให้ไปสู่ Digital Tranformation ไม่ว่าจะเป็นระบบ Digital ID , Platform Job Matching และระบบฐานข้อมูลกลางของสมาคม ให้มีความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทำให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันมากที่สุด