ไอเน็ตลงนาม MOU กับโรงพยาบาลตราด

การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง โรงพยาบาลตราด และ INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายแพทย์สุชาติ ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด ในการร่วมพัฒนาโครงการ iProtech Health Monitoring Platform เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ iProtech ซึ่งเป็นระบบตรวจจับค่าสุขภาพหรือการล้มของผู้สวมใส่ ทำหน้าที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อประสานงานการส่งรถพยาบาลฉุกเฉินให้ถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันและลดโอกาสการสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักไป