ไอเน็ตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับทันตแพทยสภา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับทันตแพทยสภา ในการพัฒนาระบบ ID ของทันตแพทย์ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ตัวจริงที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และนอกจากนี้ยังพัฒนาต่อยอดเป็น Digital Transformation ในอนาคต ซึ่งมีผลต่องานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนของทันตแพทยสภา ส่งผลสู่การพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากในภาพรวมหลายด้าน อันจะทำให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการทันตกรรมและมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น

INET เป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing และ Trusted Platform Provider ของคนไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนา Digital ID และ Digital Transform เพื่อให้ทันตแพทยสภาเข้าสู่องค์กรดิจิทัลมีความสามารถในการบริหารจัดการสมาชิก ซึ่งเป็นบุคลากรทันตแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ที่กำลังจะจบการศึกษา ตั้งแต่การสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิก การออกใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่หน้าเชื่อถือตรวจสอบได้ หรือ การออก e-License ที่ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน ตามมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

INET เชื่อมั่นว่า Platform TDC Connect จะเป็น Digital Platform ที่จะช่วยพัฒนาเครือข่าย สถานประกอบการ โรงพยาบาล คลินิก และ วิชาชีพทันตแพทย์ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้กับประชาชนคนไทยทุกคนได้อย่างยั่งยืน