ไอเน็ตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธี

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา เช่น ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยระบบดังกล่าว และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มาวิเคราะห์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป