ชี้แจงกรณีการฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

จากกรณีที่บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการฟ้องร้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการกระทำการละเมิดสิทธิ์ในขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม Nipa.Cloud โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 1 บาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ทางบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินใช้สิทธิ์ต่อสู้คดี โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้มีคำพิพากษาตัดสินแล้วว่าบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มิได้กระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด แต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการประกาศแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก Nipa.Cloud แล้ว

ดังนั้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทฯ มิเคยดำเนินการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจริยธรรมที่ดีมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการของบริษัทฯอย่างเสมอมา