INET ชู e-Tax ระบบบริการที่เติมเต็ม วิถีใหม่ภาษีสรรพากรดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้รับเกียรติจากกรมสรรพากรให้ร่วมเป็นวิทยากรและออกบูธในงานสัมมนา หัวข้อ "Easy Tax Transforms Your Life วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย" ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยคุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟแวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ e-Tax บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรให้เวทีนี้

จากความสนับสนุนของกรมสรรพากรที่ต้องการช่วยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีจัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น จึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่ง INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาระบบบริการจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ จากกระดาษสู่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ที่มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล และนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ด้วยระบบที่เชื่อมโยงกับกรมสรรพากร ตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

INET ในฐานะ Service Provider พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้น สนใจ e-Tax ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่นใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจทุกขนาด ดูรายละเอียดได้ที่ https://etax.one.th