มาฟังประโยชน์ของการบริหารจัดการ IT Infrastructure ในยุคดิจิทัลที่ดีกัน

วันนี้ (26 กันยายน 2562) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือ INET ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "การบริหารจัดการ IT Infrastructure ในยุคดิจิทัล" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานทางด้านไอทีที่ดี และเพื่อตอบโจทย์ให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน IT ภายในองค์กรได้

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบ Infrastructure ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเฉพาะด้านเป็นผู้เข้ามาควบคุมดูแลในแต่ละจุด เพื่อที่จะสามารถแก้ไขเมื่อเกิดมีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเข้ามาเขียนระบบเพิ่มในแต่ละส่วนของ Software-Defined Infrastructure จะทำให้สามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ INET จึงได้พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เพื่อมาตอบโจทย์กับธุรกิจและช่วยเชื่อมต่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังช่วยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการจัดหาบุคลากรด้าน IT เอง และประหยัดต้นทุนในการจัดหา ฝึกทักษะและบริหารจัดการบุคคลากรให้กับธุรกิจนั้นได้อีกด้วย

สนใจสามารถติดต่อได้ที่

digital-outsource@inet.co.th

เพราะ INET มีบริการบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน IT แยกตามทักษะดังนี้

  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านซอฟท์แวร์ต่างๆ
  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล