มาบริหารจัดการ IT Infrastructure ในยุคดิจิทัลกับบริการ Digital Outsource

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือ INET ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ "การบริหารจัดการ IT Infrastructure ในยุคดิจิทัล" กับบริการ Digital Outsource โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่นำระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถตอบโจทย์ให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน IT ภายในองค์กร

ลองมารู้จักกับบริการ Digital Outsource กันดีกว่า
ว่าดีในยุคดิจิทัลอย่างไร

Digital Outsource เป็นบริการรูปแบบใหม่ของ INET ที่ให้บริการในเรื่องการจัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยให้ธุกิจของคุณลดปัญหาการขาดบุคลากรที่ไม่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้าน IT และเทคโนโลยี

เรื่องงานทางด้าน IT และเทคโนโลยี ขอให้ไว้ใจทีมงาน Digital Outsource เพราะเราจะคัดสรรบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน IT มาอย่างยาวนานและพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง พร้อมส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมาย

นอกจากนี้ยังช่วยลดกระบวนการและลดระยะเวลาในการจัดหาบุคลากรด้าน IT เอง และประหยัดต้นทุนในการจัดหา ฝึกทักษะและบริหารจัดการบุคคลากร

โดยได้มีบริการบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน IT แยกตามทักษะดังนี้

  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านซอฟท์แวร์ต่างๆ
  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • บริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ digital-outsource@inet.co.th