บริการระบบฐานข้อมูล Database as a Service บนแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ ที่เสถียร รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยให้คุณลดภาระการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล โดยเรามีทีม Database Administrator ท่ีมีประสบการณ์ คอยดูแลระบบ และให้คำปรึกษาแก่คุณ

High Availability

ระบบ Database พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยการใช้งาน Featuer Always On รับประกันคุณภาพการให้บริการ (SLA) 99.90%

Disaster Recovery Site

มีเครือข่ายสำรองที่สามารถใช้เป็นศูนย์สำรองฉุกเฉินได้ในกรณีที่ Site Production มีปัญหา

Data Security

มี Anti-virus ตรวจจับไวรัสใน Server มีอุปกรณ์ Firewall ป้องกันการโจมตี ต่างๆ ในระดับ Infrastructure บนมาตรฐาน ISO 20000-1, ISO 27001 และ CSA-STAR เป็นรายแรกของไทย

Scalability, Flexibility and Accessibility

สามารถเพิ่ม-ลด Database ได้ ปรับขนาด Database แต่ละส่วนให้เหมาะสมกับการขยายตัวของข้อมูลได้ และสะดวกกับการเข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้

Faster Deployment

ลดระยะเวลาในการ Install, Setup รวมไปถึงการ Configure OS และ MS SQL

Risk can be Mitigated

INET จัดการและดูแลการทำงานของ OS ให้ท่านทำให้มีเวลาไปปรับปรุง และพัฒนา การทำงานของ Database และ Application มากขึ้น

Cost Saving

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้าน ITไม่ว่าจะเป็น License OS, Server และค่าMaintenance

Customer Service

มีศูนย์บริการช่วยเหลือในประเทศไทย สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Package

เลือก Package ได้ตามความต้องการ

Small

100 Transaction/sec*
100 GB vDisk
1 Daily backup

Medium

200 Transaction/sec*
250 GB vDisk
1 Daily backup

Large

300 Transaction/sec*
400 GB vDisk
1 Daily backup
* Transaction/sec +- 10%