Thai CAC
   TH
About INET
Awards & Recognition
 
มั่นใจในคุณภาพบริการและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

ด้วยความยึดมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและยึดหลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล ทำให้ไอเน็ตได้รับรางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องมากมาย

คุณภาพมาตรฐาน

 • 25/01/2561 : ISO/IEC 27017 : 2015 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับการให้บริการและการใช้บริการคลาวด์ โดยองค์กรจะจะต้องทำระบบบริการการจัดการมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม โดยเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริการคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งจะมากกว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของ ISO/IEC 27002
 • 30/09/2560 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์
 • 22/06/2560 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27799 (Health informatics: Information security management in health using ISO/IEC 27002) เพื่อมุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Health Informatics หรือข้อมูลด้านสุขภาพโดยเฉพาะ
 • 18/05/2560 : ได้รับการรับรองให้เป็น SAP® Certified Outsourcing Partner อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในบริการคลาวด์โซลูชั่น ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง infrastructure ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
 • 09/02/2560 : ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 ด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมบริการด้านคลาวด์ทั้งที่ศูนย์ IDC1 และศูนย์ IDC2
 • 11/08/2558 : ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระบบคลาวด์ CSA-STAR
 • 07/07/2558 : ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านคลาวด์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 2 ศูนย์
 • 02/07/2558 : ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ศูนย์ปฎิบัติการ INET Data Center ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์และตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • 03/03/2557 : ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและการให้บริการด้านคลาวด์ที่มีคุณภาพทั้ง 3 ศูนย์
 • 14/01/2556 : ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัทฯ ครอบคลุมบริการอินเทอร์เน็ตระดับองค์กร (Enterprise Access) บริการ MetroLAN และ INET Data Center

รางวัล

 • 24/03/2559 : รางวัล Cisco FY15 Cloud Partner of the Year ในฐานะที่ไอเน็ตเป็นผู้นำในการให้บริการคลาวด์ในระดับอินโดจีนที่มีศักยภาพทัดเทียมกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
 • 23/03/2559 : รางวัล Thailand Infrastructue as a Service Provider of the Year 2016 จาก Frost & Sullivan ซึ่งเป็นการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดคลาวด์ในประเทศว่ามีมาตรฐานการให้บริการและการดำเนินธุรกิจได้อย่างน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • 22/03/2559 : ได้รับรางวัล vCloud Air Network Partner of the Year 2015 จาก VMware ในฐานที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์บนแพลตฟอร์ม VMware สำหรับ Enterprise ที่มีการเติบโตและจำนวนผู้ใช้สูงสุดในระดับภูมิภาคเอเชีย
 • 03/06/2557 : ได้รับรางวัล Cloud Service Provider Partner of the Year 2014 จาก VMware ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud ด้วย VMware รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • 28/03/2556 : ได้รางวัลผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ดีเด่นประจำปี 2556 จาก Frost & Sullivan
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551 จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2548 สาขาธุรกิจบริการด้านไอที จากคณะอำนวยการจัดงานองค์กรดีเด่นแห่งปี สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 • รางวัล Deloitte 2004 Asia Pacific Technology Fast 500 ฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2544-2546) ในเขตภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก
 • รางวัล Disclosure Report Award 2002-2003 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
 • รางวัล PR Week Award ปี 2545 ประเภทการเงิน สำหรับแคมเปญไอเน็ต IPO จัดทำโดย Ogilvy PR Worldwide
 • รางวัล Best Newly Listed Companyจากวารสาร Asiamoney
 • รางวัลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด จากประชามติผู้อ่าน Bangkok Post

ความเชี่ยวชาญ

 • จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยประเภท A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy