Thai CAC
   TH
About INET
Our Profile
 
ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ (Full Internet Access for Business)

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานบนอาคารชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร

บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Solutions)

      บริการ Internet Data Center (IDC)

INET IDC เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center: ศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่การทำงานสำรองพร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นวิกฤตน้ำท่วม
  • INET Security Center: ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบ IT พร้อมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) ที่สอดรับกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการและงบประมาณขององค์ทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย และด้าน IT คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เมื่อมีการบุกรุกระบบ
  • Dedicated Server : การบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พร้อมแผนเช่าซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย
  • Co-Location: บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนำเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้

ศูนย์ IDC ของบริษัททั้ง 2 แห่ง คือ ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ มีการสํารองระบบเครือข่ายกันระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet Ring ขนาด 10 Gbps. พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีบริการอำนวยความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย

      บริการ Cloud Services

เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001:2013 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
  • Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำ Application มาทำงานอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้บริการใช้ไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware และ Software
  • Software as a Service (SaaS) จะเป็นการให้บริการทางด้าน Application เช่น Email on Cloud, Antivirus เป็นต้น

      บริการ EDC Network Service

เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อธนาคารกับร้านค้าผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื้นที่ทั่วไทย ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทรานแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (TNS) ผู้นำด้านการให้บริการการชำระเงินระดับโลก เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อรองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จากองค์กรการเงินระดับสากลที่กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS ให้ทุกองค์กรที่เก็บรักษา ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีการดูแลเครือข่ายและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบสำรองข้อมูล (Backup Switching) ที่มีความเสถียรภาพและความมั่นคงสามารถทำงานแทนระบบหลักได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

      บริการ Software Services

เป็นบริการ online application สำหรับลูกค้า เช่น ระบบรับสมัครงาน (online recruitment) และบริการ mail services เป็นต้น

 
©2019 Internet Thailand Public Company Limited
Privacy Policy