ด้วยความยึดมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและยึดหลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล ทำให้ไอเน็ตได้รับรางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องมากมาย

คุณภาพมาตรฐาน

 • CSA-STAR
  CLOUD SECURITY for Service Provider Version 4.0

 • ISO/IEC 27001:2013
  CLOUD & DATA CENTER & Internet SECURITY Management

 • ISO 27017:2015
  CLOUD Information Security Management

 • ISO 27799:2016
  Health Informatics Information Security (Cloud Service)

 • ISO 27018:2019
  Protection of Personally Identifiable Information in Cloud Service

 • ISO 22301:2012
  CLOUD IaaS Business Continuity Management

 • ISO/IEC 20000-1:2018
  CLOUD MANAGEMENT Network Connectivity and DATA CENTER Management

 • PCI-DSS
  Payment Card Industry Data Security Standard

 • ISO 13485:2016
  Quality Management System

 • E-Tax Invoice Provider
  Received the information security treatment standard for service providers engaged in the creation, delivery, and storage of electronic data, ensuring safety and security. (ขมธอ.21-2562) from ETDA

 • One Conference
  Received the information security standard for the classified meeting control system, version 11, ensuring confidentiality and security. From ETDA

รางวัล

 • รางวัล Cloud Provider of the year 2020 จาก VMWare ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud Service ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร จนมีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาดประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีล่าสุดจาก VMWare เข้ามาสนับสนุนให้ลูกค้าองค์กรต่างๆ
 • ประกาศเกียรติคุณเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำ 2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสหกรณ์หนองเสือ จังหวัดสระบุรี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 35 เพื่องานบริการในสถานพยาบาล และสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน ทำให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 • รางวัล Strategic Award 2018 "Hybrid Cloud & Azure Stack" จาก HPE
 • รางวัล Cisco FY15 Cloud Partner of the Year ในฐานะที่ไอเน็ตเป็นผู้นำในการให้บริการคลาวด์ในระดับอินโดจีนที่มีศักยภาพทัดเทียมกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
 • รางวัล Thailand Infrastructue as a Service Provider of the Year 2016 จาก Frost & Sullivan ซึ่งเป็นการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดคลาวด์ในประเทศว่ามีมาตรฐานการให้บริการและการดำเนินธุรกิจได้อย่างน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับรางวัล vCloud Air Network Partner of the Year 2015 จาก VMware ในฐานที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์บนแพลตฟอร์ม VMware สำหรับ Enterprise ที่มีการเติบโตและจำนวนผู้ใช้สูงสุดในระดับภูมิภาคเอเชีย
 • ได้รับรางวัล Cloud Service Provider Partner of the Year 2014 จาก VMware ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud ด้วย VMware รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ได้รางวัลผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ดีเด่นประจำปี 2556 จาก Frost & Sullivan
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551 จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2548 สาขาธุรกิจบริการด้านไอที จากคณะอำนวยการจัดงานองค์กรดีเด่นแห่งปี สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 • รางวัล Deloitte 2004 Asia Pacific Technology Fast 500 ฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2544-2546) ในเขตภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก
 • รางวัล Disclosure Report Award 2002-2003 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
 • รางวัล PR Week Award ปี 2545 ประเภทการเงิน สำหรับแคมเปญไอเน็ต IPO จัดทำโดย Ogilvy PR Worldwide
 • รางวัล Best Newly Listed Companyจากวารสาร Asiamoney
 • รางวัลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด จากประชามติผู้อ่าน Bangkok Post

ความเชี่ยวชาญ

 • จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยประเภท A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง