ด้วยความยึดมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและยึดหลักการบริหารด้วยธรรมาภิบาล ทำให้ไอเน็ตได้รับรางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องมากมาย

คุณภาพมาตรฐาน

 • ISO 13485:2016
  เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคุณภาพด้านเครื่องมือแพทย์ คือ ขอบเขตการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่ครอบคลุมถึง การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ช่วยแพทย์คัดกรองผู้ป่วย จากการเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่เป็นผู้ออกแบบ พัฒนาผลิต และให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 • ISO 27018
  มาตรฐานสากลสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (Personally Identifiable Information: ข้อมูล PII) ในบริการระบบ Cloud ของ INET

 • ISO/IEC 27017 : 2015
  มาตรฐานสากลที่กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับการให้บริการและการใช้บริการคลาวด์ โดยองค์กรจะจะต้องทำระบบบริการการจัดการมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม โดยเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริการคลาวด์โดยเฉพาะ ซึ่งจะมากกว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของ ISO/IEC 27002

 • PCI DSS
  มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยธุรกรรมการเงินออนไลน์

 • ISO 27799
  Health informatics: Information security management in health using ISO/IEC 27002 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Health Informatics หรือข้อมูลด้านสุขภาพโดยเฉพาะ

 • SAP® Certified Outsourcing Partner
  ได้รับการรับรองให้เป็น SAP Certified Outsourcing Partner อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในบริการคลาวด์โซลูชัน ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง infrastructure ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

 • ISO 22301:2012
  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมบริการด้านคลาวด์ทั้งที่ศูนย์ IDC1 และศูนย์ IDC2

 • CSA-STAR
  รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระบบคลาวด์

 • ISO/IEC 27001:2013
  มาตรฐานด้านคลาวด์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 2 ศูนย์

 • ISO/IEC 27001:2013
  มาตรฐานศูนย์ปฎิบัติการ INET Data Center ตึกไทยซัมมิททาวเวอร์และตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 • ISO/IEC 20000-1:2011
  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และการให้บริการด้านคลาวด์ที่มีคุณภาพทั้ง 3 ศูนย์

 • ISO 9001:2008
  มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัทฯ ครอบคลุมบริการอินเทอร์เน็ตระดับองค์กร (Enterprise Access) บริการ MetroLAN และ INET Data Center

รางวัล

 • รางวัล Cloud Provider of the year 2020 จาก VMWare ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud Service ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร จนมีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาดประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีล่าสุดจาก VMWare เข้ามาสนับสนุนให้ลูกค้าองค์กรต่างๆ
 • ประกาศเกียรติคุณเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำ 2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสหกรณ์หนองเสือ จังหวัดสระบุรี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 35 เพื่องานบริการในสถานพยาบาล และสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน ทำให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 • รางวัล Strategic Award 2018 "Hybrid Cloud & Azure Stack" จาก HPE
 • รางวัล Cisco FY15 Cloud Partner of the Year ในฐานะที่ไอเน็ตเป็นผู้นำในการให้บริการคลาวด์ในระดับอินโดจีนที่มีศักยภาพทัดเทียมกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก
 • รางวัล Thailand Infrastructue as a Service Provider of the Year 2016 จาก Frost & Sullivan ซึ่งเป็นการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดคลาวด์ในประเทศว่ามีมาตรฐานการให้บริการและการดำเนินธุรกิจได้อย่างน่าเชื่อถือและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับรางวัล vCloud Air Network Partner of the Year 2015 จาก VMware ในฐานที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์บนแพลตฟอร์ม VMware สำหรับ Enterprise ที่มีการเติบโตและจำนวนผู้ใช้สูงสุดในระดับภูมิภาคเอเชีย
 • ได้รับรางวัล Cloud Service Provider Partner of the Year 2014 จาก VMware ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud ด้วย VMware รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • ได้รางวัลผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ดีเด่นประจำปี 2556 จาก Frost & Sullivan
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551 จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2548 สาขาธุรกิจบริการด้านไอที จากคณะอำนวยการจัดงานองค์กรดีเด่นแห่งปี สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
 • รางวัล Deloitte 2004 Asia Pacific Technology Fast 500 ฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2544-2546) ในเขตภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก
 • รางวัล Disclosure Report Award 2002-2003 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
 • รางวัล PR Week Award ปี 2545 ประเภทการเงิน สำหรับแคมเปญไอเน็ต IPO จัดทำโดย Ogilvy PR Worldwide
 • รางวัล Best Newly Listed Companyจากวารสาร Asiamoney
 • รางวัลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด จากประชามติผู้อ่าน Bangkok Post

ความเชี่ยวชาญ

 • จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยประเภท A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง